Usluge

Pregled poslova računovodstvenih usluga

 

Naziv posla Opis potrebne dokumentacije Opis posla

Glavna blagajna
(po dogovoru)

Uplatnice,isplatnice,izvjštaji,računi, ostala dokumentacija…

Svaka gotovinska isplata/uplata, evidentira se u blagajničkim izvještajima na temelju računa ili drugih valjanih isprava.

Blagajna maloprodaje
(po dogovoru)

Blagajnicki izvještaji o maloprodajnom mjestu (uplatnice, isplatnice…)

Isto kao i za glavnu blagajnu vrijedi i za maloprodajno mjesto.

PDV evidencija i obračun
(po dogovoru)

Važeći računi, te ostali dokumenti koji ulaze u obracun PDVa

Poreska evidencija (knjige KIF KUF, obrazac PDV),obračun, ostvarivanje prava na povrat….

Obračun ličnih dohodaka
(po dogovoru)

Prijava/odjava radnika, platne liste

Kadrovska evidencija, obračun poreza I doprinosa i zarada.

Tromjesecni statisticki izvještaj
(obvezni posao servisa)

Glavna knjiga, bilansi

Završni račun
(obvezni posao servisa)

Glavna knjiga, bilansi

U završni racun ukljuceno je:
1.obracun amortizacije
2.obracun doprinosa
3.predstavljanje rezultata klijentu
4.bilansi i račun dobiti i gubitka
7 .štampanje dnevnika i finansijskih  kartica

Glavna knjiga i dnevnik
(obvezni posao servisa)

Sva dokumentacija vezana uz poslovanje klijenta.

Osnovna knjigovodstvena evidencija.

Obračun kamata
(po dogovoru)

Računi, izvodi iz banke.

Obračun kamata

Obračun putnog računa
(po dogovoru)

Putni nalog , prilozi uz putni nalog.

Obračun za gotovinsku isplata putnih troškova zaposlenom.

Obračun prodaje (po dogovoru)

Izvještaj robno materijalnog knjigovodstva o prodaji za razdoblje

Iz dostavljene dokumentacije o nabavi i prodaji, te informacije o RUCu izvodi se obračun prodaje.

Obračun proizvodnje
(po dogovoru)

Izvještaj o utrošku sirovina, normativi, radni nalozi.

Iz dostavljene dokumentacije o utrošku sirovina, prema normativima i radnim nalozima, te ostalih parametara izvodi se obračun proizvodnje.

Devizno knjigovodstvo
(po dogovoru)

 Nalog 14, Izvodi iz banke, racuni,

BIRO vodi salda konti inostranih  partnera u KM i devizama.

Dostava dokumentacije
(po dogovoru)

 

Sva dokumentacija se može arhivirati u BIRO-u, ili se vraća klijentu u vlastitu arhivu. Preuzimanje dokumentacije obavlja se po dogovoru (u pravilu u BIROu).

 

 

'Obvezni posao servisa' znači da klijent ne može na sebe preuzeti obvezu navedenih poslova osim u slučaju raskida ugovora. Za sve poslove koji su 'po dogovoru' (osim dostave), klijent je obvezan osigurati vjerodostojnu dokumentaciju, iz koje BIRO može izvoditi obračune za obvezne poslove servisa.


BIRO nije odgovoran ako zbog nevjerodostojne, neistinite ili netačne dokumentacije klijent pretrpi eventualnu štetu.

Usluge računovodstva
Usluge revizije
Usluge stručnog povjerioca