O nama

Društvo za računovodstvo i reviziju "PRIMANOTA" d.o.o. Banja Luka je osnovano 1989. godine i Više od 20 godina uspješno se bavimo pružanjem računovodstvenih, poreskih i finansiskih usluga, preduzećima, preduzetnicima i udruženjima građana, te pružamo konsultanske usluge iz oblasti poreza i doprinosa, finansija, računovodstva, trgovine i usluga.

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske vršimo reviziju finansiskih izvještaja, svima koji podlježu obaveznoj reviziji finansiskih izvještaja, a obaveznoj reviziji finansiskih izvještaja podlježu finansiski izvještaji subjekata od javnog interesa i to:

 

a) pravna lica, čijim se hartijama od vrijenosti trguje ili se vrši priprema za njihovo emitovanje na tržištu hartija od vrijednost.

b) banke, mikrokreditna društva, društva za osiguranje, lising društva, berze, brokersko-dilerska društva i druge finansiske ogranizacije

c) javna preduzeća definisan u skladu sa propisima koja uređuju poslovanje i upravljanje javnim preduzećima

d) sva pravna lica od posebnog značaja za republiku*, nezavisno od njihove pravne forme i oblika organizovanja

*odluku o statusu pravnog lica od posebnog značaja za republiku donosi vlada

 

U našem poslovanju smo prije svega usmjereni na kvalitet usluge i razvoj dugoročnih odnosa sa klijentima. U stanju smo uspješno pratiti rast i razvoj poslovanja, o čemu svjedoči podatak da je 90% klijenata sa nama od prvog dana, kojima pružamo usluge računovodstva te sa kojima gradimo dugoročne  istinske partnerske odnose.

 

Računovodstvene usluge pružamo preduzerćima i preduzetnicima, koji se bave trgovinom, ugostiteljstvom, građevinom, porizvodnjom, saobraćajem, uslugama i dr.

Usluge računovodstva
Usluge revizije
Usluge stručnog povjerioca